Schůzky s rodiči

Schůzky s rodiči se konají vždy čtyřikrát do roka a to zhruba jeden týden před pedagogickou radou.
Jejich začátek je v 15.30 h a konec v 17.00 h. V případě, že je to nutné, může třídní učitel(ka) nebo rodič iniciovat svolání mimořádné schůzky. Formu schůzky (individuální konzultace nebo společná schůzka) stanoví třídní učitel.

  • pondělí 14. 11. 2016
  • pondělí 16. 1. 2017
  • pondělí 10. 4. 2017
  • pondělí 5. 6. 2017

Rodiče žádáme, aby se do školy dostavili až na určený čas. 
Pokud ovšem chce zákonný zástupce jednat s učitelem nebo vedením naší školy v jiném termínu, jsme samozřejmě k dispozici. Je vhodné telefonicky se domluvit na termínu mimořádné schůzky, aby dotyčný pedagog byl k dispozici.

 

Konzultace výchovných poradců

Kariérové poradenství:

žáci i rodiče: středa 13.00 - 13.30, případně po telefonické dohodě v jiném termínu

Prevence patologických jevů, výchovné problémy, specifické poruchy učení:

čtvrtek: 12.00 - 13.30, případně po telefonické dohodě v jiném termínu