Školní jídelna na ZŠ Komenského

Od ledna 2013 je zahájen provoz elektronického objednávání obědů.
Do systému se přihlásíte klepnutím na odkaz vlevo v sekci Školní jídelna - Objednávky obědů (na webu www.zskomslavkov.cz).
Zákonní zástupci strávníků, kteří jsou žáci naší školy, obdrží přihlašovací jméno a heslo od třídních učitelů. Ostatní strávníci nebo jejich zákonní zástupci nebo ti, co si nepřevzali přístupová práva od třídního učitele, se dostaví osobně za vedoucí školní jídelny.
Strávníci si mohou objednávat a odhlašovat obědy na 2 týdny dopředu. Dále je možné sledovat finanční stav svého účtu a odebrané obědy. Pokud si strávníci budou odhlašovat nebo měnit oběd ze dne na den, je nutné to udělat vždy do 14.00 hodin předcházejícího dne.
Souběžně s elektronickým objednáváním bude fungovat i terminál ve škole ve vestibulu u jídelny.
Nebudou-li na účtu peníze, nelze si oběd objednat.
Žáci jsou povinni dodržovat Řád školní jídelny. 

Oběd můžete odhlásit na telefonním čísle 515 534 921.

Jídelní lístek

Co bude k obědu si můžete přečíst na stránkách ZŠ Komenského - www.zskomslavkov.cz/