Cesta na střední školu

Bližší informace podá výchovný poradce pro volbu povolání
Mgr. Věra Křivánková na telefonu 544 221 113
nebo e-mail reditel@zsslavkov.cz, případně vera.krivankova@seznam.cz

Konzultační hodiny:

žáci i rodiče: středa 13.00 - 13.30, případně po telefonické dohodě v jiném termínu

Žákům, jejichž rodiče podepsali informovaný souhlas o poskytování poradenských služeb, naše škola nabízí možnost vytištění přihlášek na střední školu a poradenskou činnost.
V letošním školním roce dochází k určitým změnám (mění se některé termíny a způsoby provádění přijímacích zkoušek nebo přijímacích řízení. Budeme Vás průběžně informovat zde na webu školy a na schůzkách s rodiči. Žáci devátých tříd jsou informováni v předmětu Časp (volba povolání). 
V. Křivánková

Důležitý odkaz:

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy.