Změna oficiálního názvu školy

10.02.2016 08:40

Podle ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v rejstříku škol a školských zařízení níže uvedené změny s platností od 1. 3. 2016:
u právnické osoby s názvem Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov se zapisuje nový název právnické osoby:
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

Zdůvodnění:
Dle ust. § 132 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí název odlišit právnickou osobu od jiné osoby a musí obsahovat označení její právní formy. Změny názvů shora specifikovaných příspěvkových organizací tedy spočívají v doplnění právní formy právnické osoby, tj. "příspěvková organizace" a dále zjednodušení aktuálního názvu.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode