ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ (školní rok 2017/2018)

01.03.2017 08:10

Zápis do ZŠ Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, proběhne v přízemí budovy školy v úterý 4. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hodin.

K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz, doklad o oprávnění zastupovat dítě (rodný list dítěte) a vypsanou dokumentaci dle typu žádosti. Zákonný zástupce si vybere jednu ze dvou možností:

  • žádost o přijetí žáka do školy - žádost o přijetí a osobní údaje pro matriku
  • žádost o odklad docházky - žádost o odklad a dvě doporučení (jedno ze školního poradenského pracoviště a druhé od odborného lékaře nebo klinického psychologa) – s žádostí se obraťte na spádovou školu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Dokumentace ke stažení a tisku:

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce. Není nikde uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné dítě.

Organizace zápisu:

Na ZŠ Tyršova bude v roce 2017/2018 pouze jedna první třída pro 28 žáků.

Žádost o přijetí mohou podat zákonní zástupci bez ohledu na místo bydliště, ale přijímání k povinné školní docházce se bude řídit níže uvedenými kritérii.

Kritéria přijetí:

  1.   děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, který tvoří ulice Čapkova, Čelakovského, ČSA, Mánesova, Purkyňova, Slovanská, Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora ve Slavkově u Brna. (viz Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 2/2017 ze dne 20. 2. 2017).
  2.   děti mimo školský obvod může škola přijmout přednostně na základě přítomnosti staršího sourozence ve škole.

Kritéria přijetí se řídí Doporučením veřejné ochránkyně práv k nahlédnutí zde.

Pokud by nebyla kapacita naplněna, což nelze podle počtu dětí v obvodech očekávat, postupoval by ředitel školy dále dle výše uvedeného doporučení.

Pro posouzení školní zralosti dítěte může rodičům sloužit jako pomůcka tzv. Desatero.

Ministerstvo školství vydalo dne 16. 12. 2016 Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce. K nahlédnutí je uloženo zde.

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode