Zápis do 1. ročníku - oznámení o přijetí

15.02.2016 11:11

Rozhodnutí:

Ředitel školy rozhodl (v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) o přijetí k základnímu vzdělávání uchazečů s přiděleným registračním číslem:

2, 4, 5, 7, 9, 13, 32, 38, 43, 48, 52, 55, 72, 73, 74, 82, 84, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 109, 114, 123, 124, 125.

Zdůvodnění:
Možnosti školy jsou tímto vyčerpány. Je naplněna maximální možná kapacita.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okr. Vyškov, a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Upozorňujeme rodiče, kteří podali žádost o odklad, že nejzazší termín pro předložení dvou příslušných vyšetření (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa) je do 31. 5. 2015. 

Pozn.: Na základě školského zákona se zveřejněním seznamu žáků přijatých do prvního ročníku považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Žáci mohou být zveřejnění pouze pod registračním číslem, které obdrželi u zápisu.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode