Zápis do 1. ročníku - oznámení o přijetí

19.02.2015 12:25

Ředitel školy rozhodl (v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) o přijetí k základnímu vzdělávání uchazečů s přiděleným registračním číslem:

6, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 42, 46, 61, 74, 82, 84, 88, 89, 92,98, 99, 100, 101, 102, 103, 105
Možnosti školy jsou tímto vyčerpány. Je naplněna maximální možná kapacita, kterou ještě umožňuje zákon (30 dětí v jedné třídě).

Kriteria na jejichž základě ředitel školy rozhodl:

  • Zájem o školní docházku na ZŠ Tyršova.
  • Sourozenci již umístění ve škole.
  • Spádová oblast daná vyhláškou města.

Bližší informace podá vedení školy, tel.: 515 537 137

Upozorňujeme rodiče, kteří podali žádost o odklad, že nejzažší termín pro předložení příslušných vyšetření je do 31. 5. 2015. 

Pozn.: Na základě školského zákona se zveřejněním seznamu žáků přijatých do prvního ročníku považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Žáci mohou být zveřejnění pouze pod registračním číslem, které obdrželi u zápisu.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode