Žáci 9. ročníků úspěšně zvládli přijímací řízení na střední školy

10.06.2013 12:29

V letošním školním roce vychází z 9. ročníků naší školy celkem 41 žáků. Všichni byli úspěšní v 1. kole přijímacího řízení a po prázdninách tak nastoupí na vybrané střední školy.

Nejvíce z nich volilo studium  na středních odborných školách zakončených maturitní zkouškou (16), na gymnáziích (13), na středních odborných učilištích zakončených učňovskými zkouškami (10). Jeden žák zvolil studium na obchodní akademii a jedna žákyně bude pokračovat ve studiu na konzervatoři. Na osmileté gymnázium odchází jeden žák 5. třídy a na šestileté gymnázium dva žáci 7. ročníku.

Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu, ale také v osobním životě a budeme rádi, pokud se s námi podělí o své další životní úspěchy.

Věra Křivánková

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode