Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015

18.05.2014 17:22

Právě v těchto dnech obdrželi žáci šestých až osmých ročníků (budoucích sedmých až devátých) formuláře, ve kterých si mohou vybrat volitelný předmět na příští školní rok. Do prvního června odevzdají žáci návratky svým třídním učitelům.
O jaké předměty se jedná?


Sportovní hry (7. a 8. ročník)

Sportovní hry rozšiřují možnosti vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavní pozornost předmětu je zaměřena na kolektivní pojetí, aktivní přístup k výuce a sportovní vyžití žactva formou her. Časová dotace předmětu je rozvržena do dvou hodin týdně v sedmém i v osmém ročníku.


Přírodovědný seminář (7. a 8. ročník)

Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru přírodopis, fyzika, chemie a zeměpis. Navazuje na znalosti a dovednosti, které žáci již ve výuce získali. Výuku tohoto předmětu orientujeme tak, aby si žák poznatky a dovednosti osvojoval na základě individuálních nebo skupinových pokusů. Učil se dovednostem požadovaným vzdělávacím obsahem předmětu a zároveň je veden k zájmu o přírodní vědy a techniku. Předmět rozvíjí aktivní, samostatnou a tvůrčí činnost žáků. Vede je i ke zkoumání jevů na základě vlastní zkušenosti a práce. Časová dotace předmětu je rozvržena do dvou hodin týdně v sedmém i v osmém ročníku.


ICT seminář (8. a 9. ročník)

Vzdělávací obsah volitelného předmětu ICT seminář navazuje na předmět Práce s počítačem. Je určen zájemcům o digitální technologie, o práci s médii a multimédii. Žáci budou využívat zdroje na internetových stranách, získávat a zpracovávat fotografické a filmové materiály, vytvářet multimediální, prezentační a textové materiály na zadané téma v rámci projektů. Žáci se naučí vytvářet vlastní internetové strany a prezentace tak, aby tvorbě rozuměli. Časová dotace předmětu je rozvržena do dvou hodin týdně v osmém i v devátém ročníku.


Cvičení z matematiky (9. ročník)

Vzdělávací obsah volitelného předmětu Cvičení z matematiky navazuje na předmět Matematika a vychází z obsahu vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Je určen zájemcům o matematiku, logiku a případné studium matematiky a příbuzných oborů. Je vhodný i pro žáky, kteří připravují na zkoušky z matematiky k přijímacímu řízení na střední školu. Časová dotace předmětu je rozvržena do dvou hodin týdně v devátém ročníku.


Technické činnosti (9. ročník)

Předmět Technické činnosti je zaměřen na rozšiřování a upevňování znalostí o technických materiálech a zdokonalení manuální zručnosti při opracování materiálů. Žáci se naučí složitějším pracovním úkonům při opracování dřeva, kovů a plastů při výrobě náročnějších výrobků. Cílem předmětu je vzbudit u žáků kladný vztah k práci a zájem o řemesla. Časová dotace předmětu je rozvržena do dvou hodin týdně v devátém ročníku.

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode