Volby do školské rady

11.06.2014 11:27

Vážení rodiče,

do školské rady už zvolili své zástupce pedagogičtí pracovníci i rodiče žáků. Tři členy ještě bude jmenovat zřizovatel. Kompletní složení rady pak uvedeme na těchto stránkách.

Význam školské rady popisuje § 168 zákona 561/2004Sb.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode