Spolupráce naší školy a Zámku Slavkov – Austerlitz

06.12.2013 11:30

Každoročně rozvíjíme spolupráci s odbornými pracovníky Zámku Slavkov – Austerlitz. Na podzim letošního školního roku jsme zámek navštívili se žáky osmého ročníku, kteří se v hodinách dějepisu učí mj. o vládě Marie Terezie a době osvícenského absolutismu.
Snažíme se, aby žáci věnovali pozornost také regionálním dějinám, a proto pro ně historička PhDr. Zichová připravila výklad o kancléři Václavu Antonínu knížeti z Kounic a Rietbergu, nejvýznamnějším představiteli tohoto šlechtického rodu, který zastával post státního kancléře ve službách čtyř habsburských panovníků – Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II. a Františka II. Žáci se rovněž při prohlídce zámku seznámili s umělci, kteří se podíleli na jeho výzdobě, a blíže tak poznali typické znaky barokního a klasicistního umění.
Pracovníci zámku nám také vycházejí vstříc, když se snažíme rozvíjet čtenářství a vztah dětí ke knihám. Pravidelně přivádíme do městské knihovny žáky šestého ročníku, z nichž mnozí si pak chodí knihy pravidelně půjčovat. Rovněž letos paní knihovnice Urbánková dětem vysvětlila, jaké základní a speciální knihovnické služby zde mohou využívat. Navíc jsme se s vedením knihovny dohodli, že větší množství knih nám přes zimní měsíce, kdy je provoz městské knihovny omezen, zapůjčí přímo k nám, do naší školní knihovny, a děti si k nim tak snadněji najdou cestu.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode