Školská rada

08.05.2017 14:36

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením §167 školského zákona 561/2004 Sb. je na naší škole ustanovena školská rada, která má devět členů. Jednu její třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Volební období je tříleté.

Ve stávající radě Vás zastupují pan Mgr. Aleš Kučera, pan Jakub Navrátil a pan Ondřej Fiala. Protože v průběhu června vyprší Vašim zástupcům mandát, stanovil zřizovatel školy, že volby do školské rady proběhnout v pondělí 5. 6. 2017 v rámci třídních schůzek.

Návrhy na kandidáty do školské rady můžete podávat do pondělí 29. 5. do 10.00 řediteli školy (osobně, písemně nebo mailem na reditel@zsslavkov.cz).

 

Význam školské rady popisuje § 168 zákona 561/2004Sb.

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode