Příprava na příští rok

01.07.2013 14:12

Jak se tak pomalu loučíme se školním rokem, začíná už příprava na rok další. Dojde ke změnám vynuceným změnou rámcového vzdělávacího programu - především zařazení povinné výuky cizího jazyka (němčiny). Podrobnosti se postupně objeví v rubrice DOKUMENTY.

Žáci si předběžně vybrali z nabídky volitelných předmětů (na začátku školního roku bude ještě nutno provést opatření v souvislosti s možnou kapacitou).

Změny také nastávají v pedagogickém sboru. Po mateřské dovolené se vrací do zaměstnání Mgr. Iva Majárková a Mgr. Radka Pflimpflová. Zároveň od nás odcházejí paní učitelky, které je po dobu jejich rodinných povinností zastupovaly (Mgr. Olga Zehnálková a Mgr. Nicol Stavělová). Za jejich práci vedení školy děkuje a přeje hodně úspěchů v dalším zaměstnání. Do důchodu odchází paní učitelka Marie Drápalová, která kromě učení vykonávala řadu let funkci zástupkyně ředitele a nemalou měrou se podílela na rozvoji ZŠ Tyršova. Děkujeme za vše, co vykonala pro školu, své kolegy a samozřejmě pro žáky a jejich rodiče.

Na pomoc rodičům publikujeme následující tabulku - přehled sešitů určených pro druhý stupeň (možná bude upřesněno na začátku školního roku). Žáci na prvním stupni obdrželi přehled sešitů písemně od svých třídních učitelek.

  520 524 544 420 440 460 445 notový slovníček
6.ročník 3 3 4 1 1 0 1 1 1
7.ročník 2 3 4 0 1 0 1 0 1
8.ročník 3 3 5 0 0 1 1 0 2
9.ročník 2 3 5 1 1 0 1 0 2

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode