Po inspekci

08.05.2016 18:07

Ve dnech 9. - 11. března 2016 probíhala v Základní škole Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b), c), a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem inspekční činnosti bylo:
a) Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou.
b) Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.
c) Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.
Inspekční tým byl s prací v naší škole spokojen. Zájemci si mohu prostudovat závěrečnou zprávu zde. 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode