Oznámení volných dní na konci školního roku.

24.05.2017 13:09

Podle § 24, odst. 2, zák. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších zákonů vyhlašuje ředitel Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace ve dnech 26. – 30. 6. 2017 volno pro žáky školy (tzv. ředitelské volno).

Pravidelné vyučování školního roku 2016/2017 končí v pátek 23. 6. 2017, kdy bude žákům vydáno vysvědčení. Ředitelské volno vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů souvisejících s přístavbou školy a pracemi prováděnými ve stávající budově.

Citace zákona: § 24 (odstavec 2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve volných dnech 26. - 29. 6. je možné chodit na obědy do školní jídelny od 12:00 do 12:30. Kdo na tyto obědy chodit nebude, musí je odhlásit!

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode