Oznámení o přerušení správního řízení

11.03.2015 07:50

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okr. Vyškov, podle ustanovení § 49 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500 / 2004 Sb., správní řád přerušuje správní řízení v záležitosti žádostí o odklad školní docházky žáků zapsaných pod registračními čísly:
30, 38, 39, 50, 60, 69, 73, 80, 107, 108, 120, 122,
do doby, než bude vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977, okr. Vyškov.

Podle § 37 odst. 1) zákona 561 / 2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zákonný zástupce povinen doložit k žádosti o odklad doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nejpozději do 31. května. Pokud obě posouzení nebudou doložena v termínu, není možné žádosti o odklad vyhovět.

Mgr. Jiří Půček ředitel základní školy

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode