Nový školní rok už začal

15.09.2013 20:14

Zdá se, jako by to bylo teprve pár dnů, kdy jsme dětem rozdali závěrečná vysvědčení a ony vyběhly ze školy vstříc dlouho očekávaným letním prázdninám. Dva měsíce utekly jako voda a už je tady opět nový školní rok. V pondělí 2. září škola ožila množstvím dětí i rodičů, kteří je přišli doprovodit. Nejvíce tento den samozřejmě prožívali naši nejmenší – žáčci 1. třídy. V nazdobené třídě je přivítala nejen jejich paní třídní učitelka, ale i pan ředitel, a popřát hodně úspěchů jim přišli i zástupci města. Doufejme, že se prvňáčkům bude ve škole líbit stejně jako tento první den i nadále.

Škola a její pracovníci jsou na nadcházející školní rok dobře připraveni. Ve škole pracuje dvacet učitelů, dva asistenti pedagoga a pět nepedagogických pracovníků. Po velkém zájmu při loňském zápisu do prvních tříd byla otevřena první třída s maximálně povoleným počtem třiceti žáků. Celkem navštěvuje školu 306 žáků. Naše žáky chceme naučit především vyznat se v nepřeberném množství informací, jež dnešní doba nabízí. Je důležité, aby je dokázali účelně třídit, aby byli schopni organizovat si svou práci, vzájemně spolupracovat a pomáhat si. Výuka bude probíhat podle upraveného vzdělávacího programu SVP ZV 2013, jenž je v souladu s ministerstvem nově vydaným Rámcovým vzdělávacím programem. Důraz klademe také na to, aby se žáci naučili správně komunikovat a kultivovaně vyjadřovat své názory. Věříme, že i spolupráce s rodiči bude na dobré úrovni, stejně jako v minulých letech.

V průběhu školního roku budeme také pracovat na projektu „Kvalita a přiměřenost pro všechny“ z OPVK (EU peníze školám). Úspěšně také pokračuje náš projekt „Rovná záda“. A podařilo se také získat dotaci a zahájit opravu tělocvičny.

Aktuální informace týkající se „Tyršovky“ (plány, akce školy, rozvrhy…) jsou na internetu (adresa www.zsslavkov.cz). Zprávy ze školního života se budou také objevovat na stránkách Slavkovského zpravodaje.

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode