Klub přátel školy - důležité upozornění

13.11.2015 14:56

Vážení a milí rodiče,

v roce 1992 bylo za účelem zkvalitnění spolupráce rodičů a školy založeno při Základní škole Tyršova 977, Slavkov u Brna, okres Vyškov, sdružení s názvem Klub přátel školy, se sídlem Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, jehož právní poměry se řídily zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, na základě kterého došlo k přeměně formy právnické osoby „sdružení“ na novou formu „spolek“ s tím, že právní poměry těchto spolků se budou nadále řídit právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, je nezbytné přizpůsobit název původního sdružení tak, aby obsahovalo slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo postačí zkratka „z. s.“ a dále musí být přizpůsobeny stanovy platné právní úpravě. Z těchto shora uvedených důvodů je nutné provést příslušné změny právních dokumentů týkajících se spolku a svolat plénum členů/členskou schůzi, které jako nejvyšší orgán spolku o navrhovaných změnách rozhodne.

Z důvodu nutné aktualizace seznamu členů spolku jsme všem rodičům poslali členskou přihlášku. Pokud máte zájem být členy spolku odevzdejte ji vyplněnou do sídla spolku – Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, nejpozději do 20. 11. 2015.  Členství ve spolku je dobrovolné a záleží jen na Vás, jestli chcete pracovat navíc.

Stávající výbor tedy svolává plénum členů/členskou schůzi na středu 9. 12. 2015 (17:00 hodin) do budovy Základní školy, Tyršova 977, Slavkov u Brna, s níže uvedeným programem jednání:

  • Zahájení, volba orgánů členské schůze,
  • Schválení změny názvu spolku,
  • Schválení nových stanov spolku,
  • Volba předsedy a místopředsedy spolku,
  • Rozhodnutí o určení členských příspěvků,
  • Diskuze,
  •  Závěr.

Návrh nového názvu spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZŠ Tyršova.

Návrh nových stanov je k dispozici zde

 

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode