Jak je to se změnami ve školním vzdělávacím programu?

25.03.2013 09:15

Co nového čeká žáky? Jak to bude s němčinou? Co sportovní třídy a sport? Volitelné předměty? Přečtěte si:

Změny ve školním vzdělávacím programu ZŠ Tyršova

V poslední době jsem několikrát odpovídal na otázky rodičů spojené s úpravou učiva v základní škole. Každý jistě zaznamenal ve sdělovacích prostředcích nařízenou změnu, která se týká druhého cizího jazyka (v našem případě jazyka německého). To, co dříve bylo volitelným předmětem, stává se od následujícího školního roku předmětem povinným. Z toho důvodu také dochází k úpravám ve školním vzdělávacím programu. Německý jazyk se stává povinným pro všechny děti v osmém a devátém ročníku (po třech hodinách týdně). Na to pak navazují další změny právě ve volitelných předmětech. Některé nové jsme již připravili na letošní školní rok a některé budou zavedeny v následujících dvou letech. Orientovat se chceme na počítače, sport a přírodní vědy.

Počítače: Výuka práce s počítačem má v naší škole dlouhou tradici. Nyní jsme výuku výpočetní techniky rozšířili o ICT seminář – volitelný předmět v osmém ročníku. V něm se žáci zdokonalují v práci s multimédii, v práci při zpracování videa, úpravou grafiky a podobně, nad obvyklou úroveň ostatních absolventů základní školy.

Sport: Žáci sedmého a osmého ročníku mají kromě povinných hodin tělesné výchovy možnost přihlásit se do volitelného předmětu Sportovní hry. Ten je zaměřen především na míčové hry – kopaná, volejbal a další. Výsledky našich fotbalistů v posledních letech ukazují, že právě tento sport není našim žákům cizí. V nižších ročnících pokračuje nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova zaměřený na zdravotní prevenci a nápravu vadného držení těla. Jelikož úzce spolupracujeme s nově založeným lehkoatletickým oddílem – přípravkou a to nejen poskytováním našeho sportovního areálu, uvažujeme o dalším nepovinném předmětu zaměřeným právě na toto sportovní odvětví a to napříč všemi ročníky pro zájemce z řad našich žáků. Sportovní nadšenci by tak v některých třídách mohli mít až 5 hodin tělesné výchovy týdně.

Přírodní vědy: Zájemci o přírodní vědy se v rámci sedmého a osmého ročníku mohou realizovat v přírodovědném semináři. Tento volitelný předmět je zaměřen hlavně na praktické úkoly, provádění a pozorování pokusů, pozorování přírodních zákonů a souvislostí.

Ostatní: Už letos se také v naší nabídce objevily dva volitelné předměty určené žákům devátých ročníků. Literární seminář pro zájemce o četbu, literaturu, filmovou tvorbu a kulturu vůbec. Druhým je jazykový seminář pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině pomocí četby anglicky psané literatury, sledování filmů v originálním znění a prostřednictvím konverzace. Ti, kteří pokračují ve studiu na střední škole typu gymnázia, tak mají možnost získat i nějaké vědomosti „navíc“. Za rok by měl být také k dispozici nový volitelný předmět připravovaný ve spolupráci se střední školou nazvaný Technické činnosti. Je určen pro ty, kteří si chtějí zlepšit manuální zručnost, mají zájem o řemesla nebo o kutilství.

Všechny novinky se samozřejmě v tomto krátkém výčtu nedají postihnout. Je pravda, že těch změn v českém školství je hodně a ne všechny jsou k lepšímu, ale naší snahou je zlepšit nabídku pro děti vzdělávající se v naší škole. To jak opatřeními v organizaci výuky nebo využitím prostředků získaných z evropských fondů.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode