Exkurze v Anthroposu

26.10.2013 07:33

Každoročně absolvují žáci šestých ročníků naší školy exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos.
Návštěvu tohoto muzea zařazujeme obvykle v závěru dějepisného učiva o pravěku.
Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu. Značnou pozornost dětí i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti, provázený mládětem. Rozsáhlá muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě.
Počátky muzea o dějinách pravěku spadají do období mezi dvěma válkami, kdy na brněnském výstavišti vznikla expozice o vývoji člověka, kterou podporovali první prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk i průmyslník Tomáš Baťa. V roce 1962 pak bylo v brněnských Pisárkách vybudováno nové muzeum, Pavilon Anthropos. V nedávné době proběhla generální rekonstrukce celého objektu, která byla dokončena v roce 2006, kdy byl Pavilon Anthropos v modernizované a výrazně rozšířené podobě opět otevřen veřejnosti.
Nová expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy a celé Evropy, na níž se podíleli přední odborníci, podává návštěvníkům informace postavené na nejnovějších poznatcích archeologie, antropologie, genetiky a dalších oborů a přibližuje evoluční vývoj naší rodové linie a počátky kultury člověka.
Žáci 6.A a 6.B prošli společně s lektorem celou expozici, která je rozdělena do šesti částí: Primáti naše rodina, Příběh lidského rodu, Genetika ve vývoji člověka, Paleolitické technologie, Morava lovců a sběračů a Nejstarší umění Evropy. V expozicích nechybějí rekonstrukce, dioramata a interaktivní přístup především pro dětské návštěvníky.

Zpět

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode