Implementace ICT do výuky

PROJEKT ZŠ TYRŠOVA V RÁMCI OPVK - OBLAST PODPORY 1.1.

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1 Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělání
Číslo výzvy: 03 Název výzva: Jihomoravský kraj – Výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělání v Jihomoravském kraji Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02
Název projektu: Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/03.0040
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2011 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2011
Celkové náklady projektu: 2 545 646 Kč

 

Finanční podpora projektu

 

Druh finanční podpory Výše finanční podpory (v Kč) Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu 381 846,90 15
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 2 163 799,10 85
Soukromé spolufinancování 0,00 0
Celkové způsobilé výdaje 2 545 646,00 100

 

Popis projektu

Cílem projektu byla implementace výpočetní techniky výuky podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) ZŠ Slavkov, Tyršova.
Projekt byl rozdělen na několik klíčových aktivit (KA 01 až KA 03). Aby byla zajištěna hladká implementace ŠVP bylo pořízeno nezbytné zařízení (KA 01), které přispěje k lepší výuce na škole. Pak na základě nových technických zařízení a vybudování lokální sítě pedagogové ze všech předmětů vytvářeli prezentace a pracovní listy v elektronické formě (KA 02), které následně použijívají pro výuku od 1.9.2011 (KA 03).
Díky projektu byly v rámci KA 01 pořízeny 2 dataprojektory, 7 notebooků a bude provedeno zasíťování školy. Aby pedagogové vhodným způsobem používali nové zařízení, byli zaškoleni na práci v nové síti a na tvorbu materiálů. Celkem bylo inovováno 11 předmětů - ČJ, NJ, AJ, MAT, PŘIR, ZEM, DĚJ, Fyz, Chem, Práce s počítačem a předměty Výchovy (hudební výchova, estetická výchova, výchova k občanství).

Bylo pro žáky také pořízeno 14 notebooků pro práci s elektronickými výukovými materiály (KA 03) - mobilní počítačová učebna.
Díky výše popsaným plánovaným aktivitám jsou vytvořeny takové podmínky, aby se mohli pedagogové věnovat stejným dílem žákům více i méně nadaným. Pořízením ICT technologií a zasíťováním školy je vytvořeno vhodné zázemí pro tvorbu i implementaci výukových materiálů.