Projekty

Od 1.10.2015 do 31.12.2015 probíhal na naší škole projekt z OP VK - výzva č.57 "Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy".  
 
Od 1.10.2014 do 30.9.2015 jsme byli jedním z partnerů projektu z OPVK ZŠ Bučovice s názvem "Cloud je budoucnost vzdělávání".
 
Od 1.9.2012 do 28.2.2015 probíhal na naší škole projekt v rámci OPVK EUpeníze školám s názvem "Kvalita a přiměřenost pro všechny".

Od 1.2.2011 do 31.12.2011 probíhal na naší škole projekt z OP VK - Implementace ICT techniky do výuky v souladu s ŠVP.
 
Od 1.9.2010 probíhá dlouhodobý projekt Optimalizace pohybového režimu školy - základ prevence poruch držení těla (zkráceně "Rovná záda")
 
Z programu ROP Jihovýchod se podařilo získat podporu na stavbu sportovního areálu, který je dnes využíván školou i veřejností.
 
V roce 2007 se podařilo získat dotaci z programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách a vznikl tak "Ekologický koutek".