Aktuality

Zabezpečení škol

06.11.2014 09:37
Krátká informace:  Naše škola má v současné době vyhovující zabezpečovací systém (zkontrolováno zástupcem ČŠI).  Na ZŠ Komenského dochází však ke změnám zvyšujícím zabezpečení přístupu do budovy. Týká se to i našich žáků stravujících se ve školní jídelně. Každý strávník ze třetí až deváté třídy obdrží čip oproti kauci 200Kč. Jinak než na tento čip se do budovy a tím i do jídelny...

Schůzky s rodiči

06.11.2014 09:33
V úterý 11.11.2014  proběhnou schůzky s rodiči. Zahájení je různé v jednotlivých ročnících (děti mají zapsáno v žákovských knížkách). Upozorňuji na schůzky především rodiče vycházejících žáků. Při společném zahájení schůzek obdrží informace o změnách v organizaci přihlašování na střední školy.

Upozornění návštěvníkům areálu ZŠ Tyršova!

13.10.2014 15:13
Mnoho lidí si plete areál školy s veřejným parkem, kde neplatí žádná pravidla. Není tomu tak. Pravidla jsou dána vyvěšeným provozním řádem víceúčelového hřiště a provozním řádem tělocvičny. Jistě znáte i z televize, jaké problémy mohou nastat, kdyby došlo například k nějakému úrazu v areálu školy. Platí: Žádné jiné prostory než pronajaté (další hřiště, travnaté plochy, pozemek...

Zdravotní tělesná výchova - pokračujeme

13.10.2014 09:28
Nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova (ZTV) je na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna nabízen žákům na prvním stupni od druhé do páté třídy. Děti jsou pro výuku rozděleny do dvou skupin. ZTV je hlavní součástí dlouhodobého školního programu Rovná záda. V rámci výuky děti zábavnou formou kompenzují nedostatky v držení těla, ke kterým patří především ochablé břišní a mezilopatkové...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Co se událo

Dračí princezna

20.11.2014 14:06
V úterý 18. listopadu navštívili žáci prvního...

Návštěva dětí z MŠ

20.11.2014 14:06
V polovině měsíce listopadu jsme v obou prvních...

Hadi v přírodopisném semináři

18.11.2014 15:22
Druhé listopadové úterý navštívila naši školu...

Za tradicí moravského venkova

18.11.2014 13:26
Ve středu 12. 11. 2014 se již podruhé žáci...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kalendář akcí

Návštěva učitelů z Polanky

21.11.2014 10:00

Vánoční Vídeň - zájezd

04.12.2014 07:00

Anthropos - šestý ročník

10.12.2014 08:00

Rehabilitační pracovník v ZTV

15.12.2014 11:50

Vánoce s Tyršovkou

16.12.2014 17:00

Filmové představení

19.12.2014 10:00